De lange termijn verkennen met ORSA

Vanaf 2016 wordt ORSA verplicht voor verzekeraars. Scenariodenken is niet langer een ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’ om de toekomst succesvol tegemoet te gaan.

De meest recente EU-richtlijn voor de financiële sector, Solvency II (SII) heeft als doel om de risicoanalyse van verzekeraars te verbeteren door vanaf 2016 verplicht te stellen dat ze hun eigen solvabiliteit toetsen met behulp van de ‘Own Risk and Solvency Assessment’ (ORSA). Hierin speelt scenarioplanning een belangrijke rol. Volgens critici het zoveelste voorbeeld van regelgevend getreiter.

Op basis van jarenlange ervaring met scenario planning als instrument en verschillende samenwerkingen met het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit, is De Ruijter Strategie echter van mening dat ORSA een unieke kans biedt voor groei als ORSA als management tool wordt geïntegreerd in het strategische besluitvormingsproces van een organisatie.
Verzekeraars moeten ORSA dus zien als een goede gelegenheid om het verkennen van de lange termijn de basis te maken van hun strategie. Scenariodenken is niet langer een ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’ om als verzekeraar de toekomst succesvol tegemoet te gaan.