De grote uittocht

Bekijk hier ‘De grote uittocht’, het eindrapport van de toekomstverkenning Arbeidsmarkt & Publieke Taken.

Een project van het Ministerie van BZK, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO) en het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), in samenwerking met De Ruijter Strategie.

Toekomstverkenning Arbeidsmarkt en Publieke Taken

Bij de overheid en in het onderwijs wordt de komende tien jaar een grote uittocht van personeel verwacht. De kwaliteit van de publieke dienstverlening komt daardoor wellicht onder druk te staan. En dat komt niet door de voorgenomen bezuinigingen, maar door de vergrijzing: in 2020 zijn naar verwachting 7 van de 10 werknemers uit dienst. Een belangrijk deel daarvan, 30 procent, gaat met pensioen. Dat blijkt uit een verkenning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel.

In 2010 was het precies 65 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en de grote babyboom op gang kwam. Deze babyboomers worden de komende jaren dus allemaal 65 en verlaten de arbeidsmarkt. Volgens de betrokken organisaties wordt het moeilijk voor overheids- en onderwijsinstellingen om voldoende geschikte mensen terug te krijgen. Vooral in het onderwijs is dat erg lastig, denken de organisaties. Ook bij politie, defensie en in het openbaar bestuur ontstaan bij ongewijzigd beleid binnen vier jaar al knelpunten in specifieke beroepen.

Nieuw personeel is moeilijk te vinden omdat de arbeidsmarkt krapper wordt en er door de economische crisis minder geld is. Veel organisaties kunnen nu geen nieuwe mensen aannemen en daardoor vergrijst het personeelsbestand. Bovendien is er minder ruimte voor loonsverhogingen en dat maakt de overheid als werkgever minder aantrekkelijk. Als de crisis straks voorbij is en het bedrijfsleven zich herstelt, wordt het weer aantrekkelijker om daar een baan te zoeken.

In 2010 hebben de deelnemende partijen gezamenlijk een strategische agenda opgesteld om in te spelen op de kansen en bedreigingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Vanwege de onzekerheden waarmee de toekomst wordt omgeven, is gekozen voor de scenariomethode. De Ruijter Strategie heeft samen met de projectgroep het proces vormgegeven en de verschillende Ronde Tafel bijeenkomsten binnen het traject begeleid.

Enkele reacties uit de Tweede Kamer op het eindrapport ‘De grote uittocht’:

“Mijn fractie heeft met enige trots vastgesteld dat er in dit land door sommige sectoren en bewindspersonen in ieder geval nog nagedacht wordt over de toekomst” (CDA)

“Er zijn twintig heroverwegingsrapporten. De VVD heeft die ook al bestudeerd, maar nu hebben wij een goed, groot, gedegen rapport erbij, namelijk ‘De grote uittocht’” (VVD)

“Ik heb al gezegd dat ik heel veel waardering heb voor de manier waarop sectoren binnen de publieke sector hun nek durven uitsteken om toekomstverkenningen te doen” (CDA)

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14 of jolanda@deruijter.net