Kids Society Erica - Strategie richting 2030

Een nieuw strategisch plan voor KSE, waar men kinderen ook de komende jaren met een fijn gevoel wil laten terugkijken op een mooie, leerzame en plezierige tijd.

Kids Society Erica (KSE) wil niet alleen de beste zijn op het gebied van de pedagogische kinderopvang, maar wil zichzelf ook blijven uitdagen. Het voorgaande strategische beleidsplan was een accentwijziging van de toenmalige koers van KSE. Daar waar de focus in het verleden onvoorwaardelijk lag bij het kind, ligt de focus sinds 2016 op het blijven bieden van dienstverlening van hoog niveau aan het kind met daarnaast de focus op een sterke verbinding en communicatie met de ouders. Aan deze ambitie is de afgelopen jaren hard en met succes gewerkt. Elke dag laten de ongeveer 150 medewerkers van KSE enthousiasme, gedrevenheid en liefde voor het vak zien.

Gezien de relevantie van een aantal nieuwe trends en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld rondom KSE, was het in 2019 tijd voor een herijking van de strategische koers voor de periode 2020-2024, met een doorkijkje richting 2030. In de maanden mei tot november 2019 is aan deze herijking gewerkt, waarbij er 'van buiten naar binnen' is gekeken: wat komt er vanuit de buitenwereld op KSE af en wat betekent dat voor de missie, visie en de toekomstige strategische koers van KSE? Het strategisch beleid dat hieruit is voortgekomen, moet leiden tot een flexibele, wendbare, organisatie die in staat is in te spelen op nieuwe kansen en mogelijkheden.

Onder begeleiding van De Ruijter Strategie heeft KSE bij het proces van deze strategische herijking bewust de klanten, de eigen organisatie en de belangrijkste stakeholders betrokken: ouders, medewerkers, de Raad van Toezicht, directeuren en bestuurders uit het primair onderwijs, maar ook de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de gemeente Nuenen. Hiermee wordt de herijkte strategie breed bekend en gedragen, wat de uitvoering van de strategie de komende jaren ten goede zal komen.

Lees hier meer over de nieuwe strategie van KSE.

Of bekijk het filmpje:

Meer weten over dit soort participatieve strategietrajecten? Neem contact op met Jolanda van Heijningen of bel naar (020) 625 02 14.