Scenario 2040

Wie verder wil komen, moet vooruit durven kijken. Een blik op 2040 vanuit de technische sector, in opdracht van Techniek Nederland.

Na de succesvolle studie CONNECT2025 wilde Techniek Nederland vorig jaar ook eens verder in de toekomst te kijken. René Vogels van Panteia heeft hiervoor de samenwerking gezocht met De Ruijter Strategie, vanwege onze specialisatie in scenarioverkenningen.

In deze verkenning 'SCENARIO2040' zijn twee toekomstbeelden ontwikkeld met behulp van de denkbeelden van zowel experts en stakeholders als de maatschappij. De scenario’s schetsen een mogelijk toekomstbeeld van de samenleving in 2040 en de rol van technologie daarin. De tijdshorizon is in principe 2040, maar het is niet uitgesloten dat een technologie zich sneller of trager ontwikkelt.

SCENARIO2040 is een basis voor gesprek binnen bedrijven in de technische sector, tussen die bedrijven en met andere partijen, zoals overheden, vakverenigingen, onderwijskoepels en partners in de keten. Dit gesprek gaat over de consequenties van innovaties, nieuwe toepassingen van technologie, problemen die hieruit ontstaan en mogelijke oplossingen - in relatie tot de geschetste scenario’s. De doelgroep is nadrukkelijk breder dan de eigen branche: het is juist het doel om met andere branches en sectoren te verbinden.

Het rapport en de bijbehorende video zijn hier te bekijken.

Wilt u meer weten over deze scenarioverkenning of vrijblijvend de mogelijkheden bespreken voor een scenarioverkenning voor uw organisatie of sector? Neem dan contact op met Jolanda van Heijningen of bel (020) 625 02 14.