Scenarios for Success

Boek uit 2007 van het Oxford Futures Forum vol met praktijkverhalen over scenariodenken. Met een hoofdstuk over het Rabobank scenarioproject, geschreven door Paul de Ruijter.

Turning Insights into Action

Dit boek, geschreven door leden van het Oxford Futures Forum onder eindredactie van Bill Sharpe en Kees van der Heijden, is een unieke verzameling van uiteenlopende scenariocases.

Ontstaan bij Shell als manier om met onzekerheden in de toekomst om te gaan, wordt scenario planning tegenwoordig door zowel overheid als bedrijfsleven op allerlei niveaus toegepast. Scenarios for Success geeft een compleet beeld over de ontwikkeling die scenarioplanning de laatste jaren heeft doorgemaakt en is bedoeld als gids voor de strategie professional om een theoretische methodologie om te zetten in een zeer bruikbaar instrument om concrete actie mee te realiseren.

Een van de hoofdstukken in het boek, over het verloop en succes van het Rabobank scenariotraject, is geschreven door Paul de Ruijter.
U kunt het boek bij managementboek.nl bestellen.