Strategische toekomstvisie gemeente Heemskerk

In 2009 heeft De Ruijter Strategie met de gemeente Heemskerk een visie op de toekomst geformuleerd op basis van een trendverkenning en scenario’s.

De overwegingen om dit traject te starten, waren als volgt:
2040 is ver weg, maar vele beslissingen die vandaag de dag worden genomen, hebben verstrekkende gevolgen. Daarom is het zaak zoveel mogelijk te anticiperen op mogelijke toekomstige situaties rondom de gemeente Heemskerk.

Dit kunnen we doen door enerzijds scenario’s te maken over wat Heemskerk allemaal zou kunnen gebeuren en anderzijds door wensbeelden te maken over hoe we het graag zouden willen in Heemskerk in 2040. Beide vormen een leidraad voor het maken van keuzes in de (nabije) toekomst. Op basis van de trends waar Heemskerk mee te maken zou kunnen krijgen, hebben vertegenwoordigers uit de gemeenschap samen met raadsleden, gemeenteambtenaren en de burgemeester en wethouders de belangrijkste onzekere ontwikkelingen gekozen voor hoe zij de toekomst van Heemskerk zien. De trends zijn beschreven een trendboekje. Rondom twee kernonzekerheden zijn drie scenario’s vormgegeven.

Je kan de toekomst niet voorspellen en ook niet een bepaald scenario uitkiezen, maar je kunt wel, rekening houdend met de scenario’s, een ideaalbeeld schetsen. Door als gemeenschap na te denken over wat je graag zou willen, ontstaat er een gedeelde visie. In een visieworkshop hebben de deelnemers met behulp van gevisualiseerde scenario’s Silver, Sub-Hub en Strand hun ideaalbeeld geschetst van Heemskerk in 2040. De rode draad hieruit is vertaald naar de strategische toekomstvisie voor Heemskerk 2040: “Heemskerk, het geheim van de IJmond”.

Deze toekomstvisie is bedoeld als leidraad voor het opstellen van andere beleidsplannen voor de komende jaren. De visie is geen keurslijf, maar een richtinggevend handvat en een fictief referentiepunt in de toekomst, waar eventueel ook bewust en beargumenteerd van afgeweken kan worden. Naast een leidraad voor gemeentelijke besluitvorming kan de visie gebruikt worden om te communiceren met burgers, instanties, overheden en bedrijven die te maken hebben met de gemeente. Op deze wijze kan het gesprek over de toekomst worden voortgezet.

Wilt u meer weten over dit traject? Neem contact op met Lineke Botterhuis op (020) 625 02 14 of mail naar lineke@deruijter.net