Scenarioverkenning Toekomst van Beeldschermzorg

Doorbraakproject ´De Zorg Ontzorgd met ICT´doet scenarioverkenning over de toekomst van de beeldschermzorg.

Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen. Deze kansen worden echter nog onvoldoende verzilverd. Op dit moment zijn er al veel kleinschalige (en meestal) lokale initiatieven waarbij ICT-oplossingen worden ingezet die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het lukt echter niet om deze initiatieven zodanig te richten dat ze tot opschaling te komen. De belemmeringen vormen blijkbaar een zo grote drempel dat geen van de partijen in staat is om ze zelf te doorbreken. Het is van groot belang versnelling te realiseren in de opschaling van technologische innovaties die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft als doel deze versnelling te realiseren. Een van de deelprojecten van het doorbraakproject richt zich op de toepassing van beeldschermzorg: het verlenen van zorg waarbij de zorgverlener en de zorggebruiker op afstand met elkaar communiceren via een beeldscherm met camera en geluid.

Om de strategische dialoog tussen de betrokken partijen op gang te brengen en concrete handelingsopties in kaart te brengen is in november 2015 een scenarioverkenning gestart. Met welke trends en onzekerheden krijgen partijen te maken en voor welke keuzes komen zij te staan als het gaat om beeldschermzorg? En hoe resulteert dat uiteindelijk in een betaalbare beeldschermzorg voor iedereen? Een gevarieerde groep van key spelers in de zorg is in een tweetal workshops uitgenodigd om zich onder leiding van aanjager Dik Hermans over deze vraagstukken te buigen. Aanwezig waren onder meer VWS, de verzekeraars Achmea en CZ, leveranciers als Ziggo en Philips, zorginstellingen Sensire, Evean, Proteion en STMR, de koepels Actiz, V&VN en OIZ en patiënten- en ouderenvertegenwoordigers UnieKBO. Vanuit de bancaire sector was ING aanwezig en vanuit de regio's Zorginnovatie Noord Nederland en Slimmer Leven Brabant.

De Ruijter Strategie heeft het proces van deze scenarioverkenning vormgegeven, begeleid en inhoudelijk vastgelegd. De opbrengsten zijn samengebracht in een scenariorapport waarmee de strategische dialoog verdergebracht kan worden en concrete handelingsopties dieper kunnen worden uitgewerkt. Via het online platform Zorgvisie vindt u meer informatie over de scenario's en kunt u het rapport bekijken.