Rabobank rentescenario’s 2010

De Rabobank rentescenario’s die in 2003 zijn ontwikkeld voor de prijs van geld tot 2010, zijn zelfs nu, aan het einde van de ‘houdbaarheidsdatum’, nog steeds herkenbaar en actueel.

Iedere financiële dienstverlener heeft behoefte aan een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van de rente. Daarbij gaat het om beter te kunnen anticiperen en in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen dan de concurrentie, maar ook om beter inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die op de eigen onderneming afkomen in de toekomst. Dit is met name van belang in een steeds complexere buitenwereld, waar voorspelbaarheid en maakbaarheid van de toekomst afnemen en turbulentie en onzekerheid toenemen. In een dergelijke dynamische omgeving bieden traditionele planningsinstrumenten onvoldoende inzicht in benodigde ontwikkelingen van een organisatie op middellange termijn. Om toch een solide rentestrategie en rentebeleid te kunnen ontwikkelen, en daarnaast strategische beslissingen te kunnen toetsen, is het cruciaal om naast trends en bepalende factoren ook de onzekerheden in kaart te brengen. Centraal staan hierin die zaken, die onbekend en onvoorspelbaar zijn, maar waarover een organisatie wel dient na te denken, om voorbereid te zijn op de toekomst.

De stafgroep Strategie van Rabobank Nederland startte begin 2002 met het initiëren van een verkenning van de buitenomgeving. In een parallel traject werd gestart met het verkennen van de economische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de lange en korte rente tot en met 2010. De invloed van rentebewegingen en rentemarge op de resultaten van de Rabobank maar ook op die van haar klanten waren immers groot. Kortom, een goede visie op toekomstige rente-ontwikkelingen van zowel de lange als de korte rente en de factoren die deze bepalen was van groot belang. De Ruijter Strategie heeft dit traject mogen begeleiden en rapporteren.

De hieruit voortgekomen Rabobank rentescenario’s, voor de prijs van geld tot 2010, zijn zelfs nu, aan het einde van de ‘houdbaarheidsdatum’, nog steeds herkenbaar en actueel.

In 2010 is door Hans Stegeman van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek een scenarioverkenning gestart die resulteerde in het boek IN2030 en die de basis vormde voor de Rabobank strategie 2012-2017. Tijdens de De Ruijter Master Class 2012 heeft hij daar een lezing over gegeven.