PO-raad: scenario’s en strategie in financieel management

Door strategisch beleid te vertalen naar een goede meerjarenbegroting wordt inzichtelijk welke gevolgen het heeft voor het kapitaal en vermogen van het schoolbestuur.

Het onderwijs heeft voortdurend te kampen met onzekerheden in de buitenwereld, waar men zelf geen invloed op heeft. Denk aan het terugschroeven van budgetten, veranderende regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt en demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen vragen om strategisch beleid, dat zich zonodig aan deze onzekerheden kan aanpassen.

Door strategisch beleid te vertalen naar een goede meerjarenbegroting wordt inzichtelijk welke gevolgen het beleid heeft voor de baten en lasten en voor het kapitaal en vermogen van het schoolbestuur. De begroting en zijn vertaling in budgetten bieden uitkomst bij het bewaken van de effectiviteit en efficiency van de middeleninzet.

De PO-raad, de sectororganisatie voor de besturen uit het primair onderwijs, heeft speciaal voor het financieel management van basisscholen het programma ‘Eerst kiezen, dan delen‘ opgezet. Binnen dit programma is de brochure ‘Het meerjarenperspectief – Bouwstenen voor beleid’ uitgegeven, over scenario’s, opties en de meerjarenbegroting. Deze brochure is voor wat betreft de methode grotendeels gebaseerd op het boek ‘Klaar om te wenden – handboek voor de strateeg’ van Paul de Ruijter. Ter aanvulling op deze brochure heeft Paul de Ruijter in oktober 2013 de Master Class ‘Eerst kiezen, dan delen’ gegeven aan een zaal vol schoolbestuurders.

Wilt u meer informatie over scenario’s en strategie in financieel management of bent u geïnteresseerd in een Master Class, neem dan contact op met Jolanda van Heijningen via jolanda@deruijter.net. Of bel naar (020) 625 02 14.