Fit for the Future – ECMA

Scenariofilm waarin een beeld wordt geschetst van de toekomst van de industrie voor kartonverpakkingen.

De European Carton Makers Association (ECMA) is opgericht in 1960 ter behartiging van de belangen van een van de meest diverse sectoren binnen de verpakkingsindustrie en is vandaag de dag een gedegen paraplu organisatie voor nationaleEcma logo kartonbrancheverenigingen in heel Europa.

De scenariofilm die De Ruijter Strategie voor ECMA heeft geproduceerd, schetst een beeld van de toekomst van de wereld rond de karton verpakkingsindustrie. In voorbereidende sessies met de ECMA kwamen er voor de toekomst twee werelden naar voren. Aan de ene kant een verdergaande consolidatie en schaalvergroting binnen de industrie en aan de andere kant een verschuiving van de behoefte van de consument van lage prijzen naar duurzaamheid, authenticiteit en exclusiviteit.

Het eerste beeld wordt gekenmerkt door prijzenoorlogen, fusies en overnames, een beweging van productie en handel naar Azië en het verworden van karton verpakkingen tot een homogeen bulkproduct. In deze wereld willen consumenten niet betalen voor merken of geavanceerde verpakkingen. Ze willen een lage prijs en een eenvoudig product. Het tweede beeld wordt gekarakteriseerd door een gefragmenteerde, kleinschalige verpakkingsindustrie, die haar business concepten transformeert van een op volume gebaseerde industrie naar maatwerk in verpakkingsdienstverlening, mét toegevoegde waarde. We hebben deze twee richtingen geïntegreerd in één wereld waarin de gelijktijdige optredende trends van schaalvergroting en schaalverkleining beide op een succesvolle manier worden benut door de industrie.

De film is gepresenteerd op het jaarlijkse ECMA-congres, dat van 13 tot 16 september 2006 in Berlijn werd gehouden, met als thema ‘Fit for the future’.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Jolanda van Heijningen: (020) 625 02 14