Vereniging met toekomst

Een boek over scenario’s en strategie voor branche- en beroepsorganisaties.
Door Paul de Ruijter en Hans-Peter Lassche.

De toekomst op de agenda. Dat klinkt volstrekt logisch en niemand zal het belang ontkennen, maar gebeurt het ook? Organisaties, bedrijven en instellingen zien hun agenda gevuld met dringende zaken die directe aandacht behoeven. Aandacht voor ontwikkelingen op lange termijn wil er dan nog wel eens bij inschieten. Ook branche- en beroepsverenigingen ontkomen daar vaak niet aan.

Toch vinden verenigingen wel genoeg tijd om naar het verleden te kijken, bijvoorbeeld door een jubileumboek of door het vieren van een lustrum. Als branche- of beroepsverenigingen een klein deel van die tijd zouden gebruiken om cover Vereniging met Toekomstvooruit te kijken, zouden zij minder voor verrassingen komen te staan.

In dit boek wordt, aan de hand van vier casussen, beschreven hoe branche- en beroepsverenigingen de toekomst op de agenda kunnen zetten. Tandartsen, scheepsbouwers, verzekeraars en toeleveranciers in de industrie zijn daar geen van allen slechter van geworden.

Dit boek is bedoeld voor bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van branche- en brancheorganisaties; voor hen die de ontwikkelingen niet onvoorbereid op zich af willen laten komen, maar die, voor zichzelf, en vooral ten behoeve van hun leden, de toekomst in eigen hand willen nemen.
Uitgegeven in november 2006 door VM uitgevers.

Bestel het boek hier voor € 12,95.