Regeren is vooruitzien!

Scenario’s maken en gebruiken voor beleidsontwikkeling, wetgeving en handhaving. Door Paul de Ruijter en Nico Janssen.

Door Paul de Ruijter en Nico Janssen

Een handboek voor het maken en gebruiken van scenario’s, geschreven voor diegenen die geloven in het adagium “Regeren is vooruitzien”. Voor beleidsmakers die vinden dat maatschappelijke problemen beter voorkomen hadden kunnen worden en gemakkelijker op te lossen zijn door vroegtijdig goed na te denken over welke problemen bij beleidsuitvoering kunnen optreden.

Open hier de pdf van het boek.