Oog voor de toekomst

Over marketing en consumenten in een veranderende samenleving.
Door Philip J. Idenburg, Ellis J.C. Boerkamp, Paul A. de Ruijter, Sanny Zuiderveld.

In dit boek worden vier beelden van de samenleving in 2015 beschreven en wordt geschetst wat dat betekent voor de ambities, wensen en behoeften van consumenten. Geen van de vier beschreven toekomsten worden specifiek verwacht dan wel voorspeld. Alle vier kunnen ze ons overkomen. De vier toekomsten zijn vertaald naar consequenties voor (marketing)strategie en de rol en positie van de marketingfunctie in een organisatie. Het senior management, strategen en marketeers kunnen door de vier scenario’s te bestuderen zich voorbereiden op onzekerheden en mogelijke toekomstige veranderingen. Vervolgens kunnen ze op basis hiervan hun (midden)lange termijn strategie bepalen.

De scenario’s zijn: Overleven, Steun, Groei en Zingeving kunnen door de lezer worden gebruikt als startpunt voor strategievorming of als instrument om reeds bestaande strategie te toetsen op kwetsbaarheid en risico’s. Hierbij hoeft het zeker niet te blijven bij globale en abstracte bespiegelingen, maar kan een en ander worden vertaald naar concrete plannen, productvoorstellen en snelle acties. Want hoewel de vier toekomstbeelden uw blik zullen verruimen, vindt in een organisatie alleen verandering plaats als u met collega’s van gedachte wisselt.

Behalve dat de scenario’s ontwikkeld zijn met input van en in samenwerking met een grote groep specialisten zijn ze vervolgens getoetst tijdens een groot aantal workshops om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan drie criteria: verrassend, plausibel en relevant.

U kunt de scenario’s op u in laten werken zonder steeds de vraag te stellen of ze in deze vorm werkelijkheid worden. Ziet u actuele signalen die verwijzen naar een specifieke wereld? Beantwoord voor uzelf de vraag wat de consequenties van de verschillende scenario’s zijn voor u en uw organisatie. Ga na vanuit welk scenario en onderliggende paradigma’s u nu redeneert en keuzen maakt. Ontdek waar uw organisatie kwetsbaar is als het consumentengedrag in een bepaalde richting verandert. Lees de scenario’s met in uw achterhoofd de vraag: Wat gaan we doen als dit scenario zich voltrekt?

U kunt ‘Oog voor de Toekomst’ online bestellen.